KONTROLA PIŁKI PRZEZ BRAMKARZA

bramkarz       Przepisy Gry w Piłkę Nożną w pewnym stopniu zrewolucjonizowały zagadnienie w aspekcie interwencji bramkarza we własnym polu bramkowym. Bramkarz nie ma szczególnych praw i jest traktowany na równych zasadach z zawodnikiem drużyny przeciwnej, który walczy o piłkę. Doprecyzowano natomiast moment kontroli nad piłką bramkarza. Pamiętać trzeba, że nie wszystkie sytuacje są czarno-białe, ale przedstawione zasady w pewnym stopniu ułatwią podejmowanie trafnych werdyktów i zrozumienie dla uczestników widowiska piłkarskiego.  Dwa ważne aspekty w tym zagadnieniu:

  1. Bramkarz, który wszedł w posiadanie piłki, nie może być atakowany przez przeciwnika. Taka kontrola piłki przez bramkarza jest uważana, gdy: 

  • Bramkarz posiada piłkę między rękoma lub między ręką, a jakąkolwiek powierzchnią (np. pole gry, własne ciało) lub jeśli dotyka jej którąkolwiek częścią dłoni czy ręki, poza sytuacjami, w których piłka odbiła się przypadkowo od bramkarza lub bramkarz wykonał paradę obronną.
  • Bramkarz posiada piłkę leżącą na otwartej, wyciągniętej dłoni,
  • Bramkarz odbija pikę o podłoże, względnie podrzuca ją do góry.

Bramkarz nie może być atakowany : (Konkluzje KS PZPN)

  • Jakiekolwiek, nawet dozwolone w innych okolicznościach, atakowanie bramkarza w czasie 6 sekund, jakie ma on na pozbycie się piłki z rąk po jej przejęciu, jest niedozwolone. Dotyczy to również prób wybijania piłki bramkarzowi w czasie kozłowania.
  • Naruszenie powyższego postanowienia karane jest jedynie rzutem wolnym pośrednim i samo w sobie nie jest zachowaniem niesportowym.
  • Może być ono jednak uznane za niesportowe, jeżeli zdaniem sędziego, działanie to miało charakter taktyczny.