Komunikaty szkoleniowe

wsedz

KOMUNIKAT ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW Mazowieckiego ZPN

 

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

 

Zarząd Kolegium Sędziów PZPN przesłał informację na temat kolejnych decyzji szkoleniowo – organizacyjnych.

1.Tematy szkoleniowe – Zima/Wiosna 2017

Centralna Komisja Szkoleniowa KS PZPN ustaliła następujące tematy szkoleniowe na aktualny okres szkoleniowy – Zima 2017:

  1. Reprymenda vs kartka – polityka dyscyplinarna czyli kary indywidualne zgodne z literą i duchem Przepisów Gry
  2. Ręka – aktualne wytyczne KS PZPN
  3. SPA/DOGSO – kryteria oceny, zapisy i interpretacje
  4. Masowe konfrontacje – zapobieganie, gaszenie i karanie
  5. Zarządzanie czasem – zasady doliczania czasu oraz kończenia części gry
  6. Ochrona wizerunku sędziego – na boisku i poza nim

Tematy te muszą być zrealizowane we wszystkich ZPN-ach w Polsce, dla sędziów oraz obserwatorów wszystkich klas, w ramach zimowego cyklu szkoleniowego (grudzień 2016 – maj 2017).

Wiosną Centralna Komisja Szkoleniowa przedstawi kolejne tematy do realizacji w ramach letniego cyklu szkoleniowego (czerwiec – listopad 2017).

2.Inne kwestie szkoleniowo-organizacyjne:

Załączamy okólnik International Board doprecyzowujący i dopełniający kwestie zmian w Przepisach Gry – z prośbą o przekazanie go sędziom i obserwatorom wszystkich klas, do stosowania od rundy wiosennej.

               Sekretarz KS MZPN                                                                   Przewodniczący KS MZPN

     / – /                                                                                                      / – /
       Marek Ciećwierz                                                                               Jarosław Chmiel

Załącznik: IFAB objaśnienia

Jednocześnie Zarząd Wydziału Sędziowskiego POZPN serdecznie zaprasza kandydatów na sędziów piłki nożnej na kolejne zajęcia w ramach kursu, które

odbędą się w dn.10.01.2017 r. (wtorek) o godz.17.30 na stadionie Wisły Płock przy ul.Łukasiewicza 34. Mile widziane nowe osoby !!!