Komunikat Komisji Licencji Trenerskich Mazowieckiego ZPN

biuroW związku ze zmianą procedur przyznawania i przedłużania licencji trenerskich przyjmowanie wniosków zostało wstrzymane. Po ustaleniu nowych zasad przez PZPN tj. po 10 stycznia 2017r na stronie internetowej związku pojawi się zaktualizowana informacja dotycząca licencji.