Obowiązki sędziego przed zawodami

wsedzPrzypominamy Kolegom o:

1. sprawdzaniu licencji trenerskich (dochodzą informacje, że jeden z trenerów drużyny w klasie A posługiwał się licencją z poprawioną datą jej ważności).

2.  terminowym wypełnianiu Sprawozdań w Ekstranecie oraz zgodnym z wersją papierową (chodzi o opis kar indywidualnych – w ostatnich kolejkach nagminne stają się rozbieżności w opisie kar indywidualnych między Sprawozdaniem w Ekstranecie a jego wersją papierową).

3. sprawdzaniu kart zdrowia zawodników. W stosunku do Kolegów: Grzegorza Gomułki i Mariusza Sutkowskiego zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające dotyczące ważności badań lekarskich na zawodach „B” klasy.