Ostateczny termin zgłoszeń na kursy trenerskie

biuroZe względu na prośbę trenerów zainteresowanych w uczestnictwie w kursach organizowanych przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej na terenie Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej informujemy, że przedłużamy termin zgłoszeń do powyższych kursów do dnia 10 października 2016 roku.

Prosimy o zgłaszanie kandydatur uczestników drogą elektroniczną: pozpn@plo.pl w celu skompletowania odpowiedniej liczby kursantów i weryfikacji ich uprawnień. 

Kandydaci zobligowani są do przesłania dokumentacji zgodnie z wymogami kursów: UEFA C, UEFA B, UEFA A.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10 października 2016 roku.

O terminie uruchomienia kursów: UEFA C, UEFA B, UEFA A i zakwalifikowaniu uczestników powiadomimy e-mailem zwrotnym i przez oficjalny serwis POZPN – www.pozpn.plo.pl.   

szczegółowe informacje dotyczące kursów -> pobierz

wniosek -> pobierz