Wnioski o przyznanie licencji klubowych

klicKomisja ds. Licencji Klubowych Mazowieckiego ZPN, działając zgodnie z postanowieniami „Podręcznika Licencyjnego dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017”, przekazuje poniżej wnioski licencyjne dla klubów IV ligi (termin składania 16 maja br.)  oraz klubów młodzieżowych (termin składania do 31 maja br.).

Jednocześnie Komisja ds. Licencji przypomina, iż Uchwałą nr 8/Z/2016 z dnia 01.03.2016 r Zarząd Mazowieckiego ZPN przyjął zmiany w „Podręczniku Licencyjnym dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017” wynikające z Uchwały Zarządu PZPN nr II/37 z dn. 22.02.2016r. Tym samym zobowiązuje się kluby uczestniczące w rozgrywkach prowadzonych przez Mazowiecki ZPN, do zapoznania się „Podręcznikiem Licencyjnym […] na sezon 2016/2017” (w załączeniu) oraz do realizacji jego postanowień.

Podręcznik licencyjny -> pobierz
Uchwała 1/2015 -> pobierz
Uchwała 1/2016 KLK -> pobierz
Wniosek/IV liga i niższe -> pobierz
Wniosek/kluby młodzieżowe -> pobierz
Wymogi -> pobierz