Narodowy Model Gry – PZPN

biuroPrzedstawicieli klubów zrzeszonych w POZPN zapraszamy do biura po odbiór książki dotyczącej systemu szkolenia „Narodowy Model Gry PZPN” opublikowanej przez Polski Związek Piłki Nożnej.