Komunikaty Sędziowskie

wsedz Informacje przed egzaminami:1. Egzaminy konkursowe sędziów odbędą się 18.03.2016 r.(piątek) od godz.16.00 na Stadionie Miejskim w Płocku  wg  wytycznych zawartych w „Zasadach awansów i spadków sędziów POZPN w sezonie 2015/2016″( w załączeniu). Przewidywany plan egzaminów: 16.00 rejestracja uczestników i omówienie planu egzaminów, 16.15- egzamin kondycyjny kl.O+kursanci- bieżnia stadionu,16.15-egz. teoretyczny kl.A,B,+sędz.dyspozycyjni( sala) 17.00- egzamin kondycyjny kl.A,B, +sędz. dyspozycyjni- bieżnia stadionu, 17.00-  egz. teoretyczny Kl.O+kursanci(sala) około 18.15- ogłoszenie wyników.

 

2.Przypominam,że nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminach oraz niezaliczenie jakiegokolwiek z egzaminów(kondycyjnego lub teoretycznego) w pierwszym terminie wiąże się z opłatą dodatkową w kwocie 50 zł.

3.Warunkiem dopuszczenia do egzaminów jest posiadanie ważnej karty zdrowia-  do wglądu przed egzaminem. 4. Sędziowie z ostatniego kursu proszę o przyniesienie na egzamin w piątek 11 zł + 2 zdjęcia do licencji sędziowskiej.

Załacznik: ZASADY AWANSÓW I SPADKÓW SĘDZIÓW :POZPN ZASADY 2016 AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW

Inne sprawy:1. Z dniem 31.03.2016 upływa termin opłaty składek za KFP i KFD do Kol. Leszka Łukaszewicza – sugeruję wpłacać w dniu egzaminów. 

2. W związku z rozpoczynającą się rundą rozgrywkową proszę  o zweryfikowanie swoich adresów w Extranecie( czy macie hasła, loginy oraz ich aktualność), w przypadku problemów proszę o kontakt z Kol.Tomkiem Marciniakiem.

3.  Informujemy, że od rundy wiosennej sezonu 2015/ 2016 dokumentami uprawniającymi zawodnika do gry są:

a)Licencja zawodnika (obowiązuje od stycznia 2016 r.)

b) Dowód tożsamości

c) Inny ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Zobowiązuję Kolegów o pilnowanie tego zapisu !