Certyfikaty Pierwszej Pomocy do odbioru

Informujemy uczestników drugiego Kursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, że w siedzibie POZPN (miejsce gdzie odbywał się kurs) są do odbioru certyfikaty ukończenia.