Zgłoszenia drużyn do rozgrywek na sezon 2023/2024 – MZPN Delegatura Płock

Przypominamy o zgłoszeniach drużyn do rozgrywek MZPN Delegatura Płock na sezon 2023/2024. Ostateczny termin mija z dniem 30.06.2023. Po tym terminie zgłoszenie nie będzie akceptowane. Skan zgłoszenia (z pieczątką i podpisami) należy przesłać na adres e-mail: pozpn@plo.pl. 

 

formularz -> pobierz