Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy POZPN

Zgodnie ze statutem Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej informujemy, że w dniu 31 marca 2023 roku w sali konferencyjnej Orlen Arena odbędzie się Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

Przypominamy, że według statutu POZPN: 
Art. 22 – Czynne prawo wyborcze
§ 1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów POZPN biorą udział z głosem stanowiącym:
1. Delegaci członków zwyczajnych – Klubów zrzeszonych w POZPN .
2. Przy uwzględnianiu ogólnej liczby delegatów, poszczególnym klubom przysługiwać
będzie:
a) klubowi posiadającemu pierwszy zespół w najwyższej klasie rozgrywkowej
– 4 mandaty
b) klubowi posiadającemu pierwszy zespół w I i II lidze – 3 mandaty
c) klubowi posiadającemu pierwszy zespół w IV i III lidze – 2 mandaty
d) klubowi posiadającemu pierwszy zespół w lidze okręgowej i niższych ligach
oraz najwyższej klasie rozgrywkowej Kobiet – 1 mandat.

Należy pamiętać, że do zgłoszenia delegata należy dołączyć uchwałę Zarządu danego klubu o jego powołaniu.
Poniżej przedstawiamy dokumentację:

pismo -> pobierz
regulamin -> pobierz
porządek obrad -> pobierz
dokumenty delegat -> pobierz