Układ rozgrywek seniorów w sezonie 2022/2023

W dniu dzisiejszym Zarząd Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej na posiedzeniu zatwierdził układ rozgrywek seniorskich w Delegaturze MZPN Płock w sezonie 2022/2023, według poniższego schematu:

Liga Okręgowa Seniorów – 12 drużyn,
Klasa „A” Seniorów – 12 drużyn,

Klasa „B” Seniorów – pozostałe drużyny.