Cykl Turniejów Mikołajkowych

Poniżej zamieszczamy daty rozgrywania turniejów mikołajkowych w sezonie 2019/2020. 
Drużyna, która uczestniczy w danej kategorii wiekowej w rundzie jesiennej sezonu 2019/2020) , uwzględniona jest automatycznie (potwierdzenie nie wymaga zgłoszenia).
Jeżeli drużyna w poszczególnej kategorii wiekowej nie będzie mogła wziąć udziału w w/w turniejach, przedstawiciel klubu powinien przesłać informację na adres e-mail: pozpn@plo.pl, najpóźniej do dnia 25.10.2019 r. Wycofanie drużyny po 25.10.2019 roku będzie skutkować nałożeniem opłat regulaminowych na klub.

Daty poszczególnych turniejów: 

Płocka Liga Żak U-8 -> 24.11.2019 r.
Płocka Liga Żak U-9 -> 24.11.2019 r.
Płocka Liga Orlik U-10 -> 06.12.2019 r.
Młodzik U-12 Delegatura MZPN Płock -> 23.11.2019 r. 
Młodzik U-13 Delegatura MZPN Płock -> 23.11.2019 r.
Trampkarz U-14 Delegatura MZPN Płock -> 10.11.2019 r.
Trampkarz U-15 Delegatura MZPN Płock -> 10.11.2019 r.