Przypomnienie

wgierKoledzy sędziowie po raz kolejny  apelujemy o prawidłowe wysyłanie sprawozdań sędziowskich pod nowy adres: POZPN, 09-400 Płock,    ul. Łukasiewicza 34. Zanotowaliśmy kolejny przypadek dostarczenia w/w dokumentów na stary adres.

 Przypominamy również, iż oryginalne egzemplarze sprawozdań z zawodów, sędzia jest zobowiązany wysłać do Wydziału Gier prowadzącego rozgrywki danej klasy najpóźniej w pierwszy dzień roboczy po zakończeniu zawodów listem POLECONYM PRIORYTETOWYMkoszt 5,50 pln czas dostarczenia przez Pocztę Polską 1,2 dni.

Ukonstytuowała się Komisja d/s Licencji Klubowych

klic Na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2016 roku, ukonstytuowała się powołana do życia przez Zarząd POZPN, Komisja Weryfikacyjno-Licencyjna Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. W skład komisji weszły cztery osoby, które obecnie, zgodnie z wytycznymi organów nadrzędnych (MZPN, PZPN), nie są związane personalnie z żadnym z Klubów naszego Okręgu. Przewodniczącym Komisji, podobnie jak w ostatniej kadencji, pozostał Kolega Bogdan Gołębiewski. Skład Komisji:

  1. Bogdan Gołębiewski – Przewodniczący
  2. Andrzej Dakowski – Sekretarz
  3. Grzegorz Sikora – Członek
  4. Sylwester Szymański – Członek

    W sprawach nie cierpiących zwłoki, proszę kontaktować się z Kol. Bogdanem Gołębiewskim, tel. 607475044