Wyrabiamy karty licencyjne !

Kluby Mazowieckiego ZPN

wgierMazowiecki Związek Piłki Nożnej informuje, że rozpoczyna produkcję LICENCJI ZAWODNIKÓW w postaci plastikowych kart chipowych. Zgodnie z zaleceniem PZPN, na podstawie Uchwały Zarządu Mazowieckiego ZPN z dnia 22 września 2015 r. indywidualne karty LICENCJA ZAWODNIKA będą obowiązkowe dla wszystkich uprawnionych zawodników, uprawiających piłkę nożna od 8 roku życia; ważność : 5 (pięć) lat od daty wydania. czytaj więcej

Kolejki Ligi Okręgowej Seniorów rozgrywane awansem

wgierPrzypominamy wszystkim klubom uczestniczącym w rozgrywkach Ligi Okręgowej Seniorów, iż w dniach 14-15 i 21-22 listopada 2015 rozegrane zostaną dwie kolejki rewanżowe – rundy wiosennej sezonu 2015/2016. Wszystkich gospodarzy prosimy o sprecyzowanie i  potwierdzanie terminów na adres e-mail: pozpn@plo.pl  najpóźniej na 5 dni przed daną kolejką i poinformowaniu o powyższym drużyny występującej w charakterze gości. 

Komunikat dot. nowego Koleżeńskiego Funduszu Pośmiertnego

wsedzInformujemy Kolegów Sędziów i Obserwatorów POZPN, że dotychczas funkcjonujący w strukturach PZPN – Koleżeński Fundusz Pośmiertny ( zwany dalej KFP), został przejęty przez nowopowstałą Fundację  Kolegium Sędziów Piłkarskich przy PZPN z siedzibą w Poznaniu, ul.Bułgarska 17.

W związku z tym zobowiązani jesteśmy do złożenia nowej deklaracji Kolegium Sędziów Piłkarskich.

Wobec tego proszę o podanie na kartce następujących danych:

  • imię i nazwisko, PESEL sędziego/ obserwatora,
  • aktualny adres zamieszkania
  • dane minimum 2 osób przewidzianych do wypłaty ewentualnego odszkodowania( imiona i nazwiska +ich PESEL-e).Dane te proszę dostarczyć do Kol.Ludwika Gościniaka do dn.15.11.2015( np. na szkoleniu w dn.3.11.).Pozostały tryb obiegu dokumentacji przedstawi Kol. L. Gościniak po złożeniu przez Was powyższych informacji. 

Sprawozdania sędziowskie+szkolenie

wsedz1.Informujemy Kolegów Sędziów o kolejnych zastrzeżeniach dotyczących terminowości, prawidłowości wypełniania sprawozdań w Extranecie, dostarczania do okręgu( plik w załaczeniu). Jeśli Koledzy nie weźmiecie się w garść – nie będziecie brani pod uwagę przy obsadzie!

2. Ponadto przypominam o kolejnym  szkoleniu, tj.20.10.2015 r. (wtorek) o godz.18.00 !!!

Załącznik:

 uwagi sędziowie WG