IFAB – okólnik nr 2+klipy

wsedzIFAB przedstawiło wyjaśnienia dotyczące definicji „przeszkadzania przeciwnikowi” oraz definicji „parady obronnej” w odniesieniu do spalonego (Przepisy Gry, str. 110). Poniżej przedstawiamy pełne brzmienie okólnika, jak również klipy pokazujące jego zastosowanie. Proszę mieć na względzie, że poniższe wyjaśnienia i wskazówki zastępują wszelkie instrukcje i wskazówki wydane wcześniej odnośnie przedmiotowych zagadnień, a których źródłem nie było IFAB. Jesteśmy przekonani, że te wyjaśnienia zapewnią wysoki poziom spójności w zastosowaniu Artykułu 11. czytaj więcej

Przypomnienie regulaminowych terminów

wgierPrzypominamy przedstawicielom klubów zajmującymi się systemem extranet, iż chcąc uniknąć regulaminowych kar za niedotrzymanie terminowych uprawnień zawodników (lista podstawowa na 10 dni przed startem danej klasy rozgrywkowej) – wniosek składany przez system extranet i dokładnych terminów spotkań (na 14 dni przed startem danej klasy rozgrywkowej) należy wykonać powyższe.

Jednocześnie informujemy, iż w miesiącach czerwiec, lipiec przedstawiciele WGiE wraz z przedstawicielem Biura POZPN pełnili dyżury celem wyjaśnień i pomocy przy obsłudze systemu extranet, na które mimo zamieszczonej  informacji na stronie POZPN nikt nie przybył. Również w terminie wcześniejszym dokładna instrukcja pracy z powyższymi zagadnieniami została wysłana na podane przez kluby adresy kont e-mail.