Komunikat dotyczący weryfikacji boisk

W związku z  weryfikacjami boisk, Komisja Licencyjna POZPN zaleca Klubom przygotowanie boisk do stanu wymaganego podczas rozgrywek klasy, na którą składany jest wniosek licencyjny.
Kolejnym warunkiem umożliwiającym weryfikację obiektu, jest obecność wyznaczonego przez Klub przedstawiciela upoważnionego do podpisania protokołu weryfikacji, posiadającego pieczątkę Klubową.
Osoba ta, zobowiązana jest do udostępnienia do kontroli: noszy i kamizelek dla służb medycznych, kamizelek dla służb porządkowych, regulaminów obiektu.
Koszt weryfikacji ponosi Klub, jest on pobierany na końcu tej kontroli przez członków Komisji na podstawie przedstawionych przez nich delegacji.

Przypominamy, że system licencyjny PZPN obejmuje kluby grające w rozgrywkach od IV ligi do poziomu C2. Od poziomu D1 mecze odbywają się tylko na podstawie weryfikacji boisk lub – w przypadku boiska typu ,,Orlik” , ,,Jordanek” lub ,,Syrenka” – na podstawie certyfikatu wydanego przez Ministerstwo Sportu lub właściwego terytorialnie inspektora nadzoru budowlanego i przesłanego przed rozpoczęciem rozgrywek do Komisji ds. Licencji Klubowych.

harmonogram weryfikacji boisk klubów zrzeszonych w POZPN -> pobierz

—————————————————————————————————————————————

Kontakt z Komisją ds. Licencji Klubowych POZPN:
Przewodniczący Bogdan Gołębiewski – 607475044
Sylwester Szymański – 509470895
Grzegorz Sikora – 533690821