Łączymy się w bólu

Składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia naszemu Koledze i Przyjacielowi Andrzejowi Staśko z powodu śmierci mamy.

Jesteśmy z Tobą
Prezes, Pracownicy i Działacze
Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej