Walny Zjazd Sprawozdawczy Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej

Zgodnie z wymogami statutu Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej informujemy, że w dniu 26 kwietnia 2019 roku w Płocku – Centrum Konferencyjne DOM TECHNIKA, ul. Kazimierza Wielkiego 41 odbędzie się Walny Zjazd Sprawozdawczy Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej – I termin godz.: 15:30 / II termin godz. 16:00.