Ambitne plany KOŁA SENIORA

Na otwartym spotkaniu Zarządu w dniu 27.02.br omawiano,dyskutowano oraz podjęto szereg znaczących inicjatyw nad którymi rozpoczynamy prace organizacyjne.

  I.  Z okazji zbliżającego  się  Jubileuszu  5-lecia  działalności  KOŁA SENIORA ustalono grupę kolegów,którym powierzono zadanie opracowania  wydawnictwa okolicznościowego pod roboczym tytułem „Z  nami zawsze warto” Treści zawarte w tym wydawnictwie oraz bogaty materiał fotograficzny ,przy współpracy ze znanym w Płocku autorem tego rodzaju publikacji  Mirosławem Łakomskim powinien dostarczyć odbiorcom kompendium wiedzy o działalności KOŁA SENIORA w ujęciu historycznym na bazie dokonań P.O.Z.P.N w latach 1976-2019.   

II.  Przez ostatnie tygodnie uwagę i wysiłki organizacyjne  skupione były na zamknięciu projektu ufundowania nagrobka na Cmentarzu Komunalnym zmarłego /20.10.2016/zawodnika-bramkarza Wisły Płock Michała Ogrodowicza.Środowisko piłkarskie,koledzy wykazując się wielką empatią,gromadząc środki finansowe dało świadectwo pamięci w poczuciu godności miejsca pochówku-mogiły człowieka.Dziękując wszystkim darczyńcom,informujemy,że 10.03.br o godzinie 12.00 na Cmentarzu Komunalnym odbędzie się ceremonia zapalenia symbolicznych zniczy ku pamięci Śp.Michała.

III.  II Memoriał Zdzisława Grausberga Oldbojów w kategorii 50 + to priorytetowa impreza w I półroczu 2019r. Ustalono stały termin rozgrywania tej cyklicznej imprezy – 3 Maja. Do udziału w turnieju zaproszono ekipy : MZPN W-wa,Kasztelan Sierpc,Orkan Sochaczew,Świt,Starożreby.Impreza rozegrana będzie na obiektach Świtu Starożreby,który będzie też jej gospodarzem.Ustalenia takie zapadły na spotkaniu Przewodniczącego Koła Seniora z Prezesem Switu Starożreby Krzysztofem Szymańskim.Zasady udziału,Regulamin i ustalenia organizacyjne podane zostaną w terminie póżniejszym.

IV. Inicjatywa KOŁA SENIORA w kwestii  upamiętniania zasłużonych nie żyjących działaczy,trenerów .Dwa wnioski złożone w Urzędzie Miasta przez V-ce Przewodniczącego Pawła Kostrzewskiego dotyczące nadania  Stadionowi KS Stoczniowiec Płock imienia Braci Kotarskich oraz  modernizowanego stadionu Borowiczanki imienia Władysława Łukasika znajdują się w fazie rozpatrywania przez odpowiednie komisje Urzędu Miasta Płocka.

V. Sprawy organizacyjne

  1. Ustalono termin Spotkania Wielkanocnego,które odbędzie się 12.04.2019 o godz.18.00 w Restauracji „PIAST.”Zapraszamy Kolegów do wzięcia udziału,koszt wpisowego-60zł.
  2. Grzegorz Romanowski powiększył grono członków KOŁA,serdecznie witamy
  3. Ważnym problemem,z którym od strony prawnej borykamy się o początku powstania KOŁA jest nasze umiejscowienie w strukturach P.O.Z.P.N. Kwestia legislacji KOŁA to problem do rozwiązania przez biuro Okręgu,być może przy pomocy z Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej czy Polskiego Związku Piłki gdzie istnieją Koła Seniora.Grupa ponad 50-ciu aktywnie działających ludzi na rzecz promocji P.O.Z.P.N.powinna mieć status prawny,akcentował doradca prawny Zarządu Koła Seniora Bogusław Gostomski.

                  Przewodniczący  Koła Seniora

                Krzysztof  Pędzierski