Noworoczne spotkanie Zarządu Koła Seniora

        Na pierwszym w 2019 roku  spotkaniu Koła Seniora omówiono następujące sprawy organizacyjne wg kolejności:

  1.   II Memoriał Zdzisława Glausberga
  •    uzgodniono datę  27.02.2019 jako  termin zamykający listę zgłoszeń zespołów        
  •    Zarząd  proponuje formułę rozegrania turnieju w wariancie  4 lub 6 zespołów w zależności od zgłoszeń  (prognozowany jest udział  zespołów  OLD BOY MZPN     W-wa,   Kasztelan Sierpc, Świt  Starożreby,Wisła Płock)
  •    Ustala się kategorię wiekową na 50 lat,dla zawodników występujących na boisku
  •   Ustala się po przyjęciu zaproszenia,kwotę 30 zł od osoby na poczet konsumpcji w trakcie trwania imprezy
  •   Do 25.02.2019  Organizator  wyśle do zespołów propozycje  udziału w II Memoriale  Zdzisława Glausberga w formie E-mail, a w wypadku przyjęcia zaproszenia w póżniejszym terminie  prześle szczegółowy Regulamin Turnieju
  •   II Memoriał Zdzisława Glausberga odbędzie się  3.05.2019

   2 .W terminie do 15.02.2019  przedstawiciele Zarządu Kola Seniora odbędą wyjazdowe spotkanie z przedstawicielami Świt Starożreby w celu nawiązanie współpracy  przy organizacji Memoriału.

   3.W terminie do 15.o2.2019 Przewodniczący Koła Seniora K.Pędzierski oraz Sekretarz Koła Bogdan Wieczorek odbędą spotkanie z Prezesem Wisły Płock .Celem spotkania będzie przekazanie zaproszenia dla zespołu Stara Wiara do wzięcia udziału w II Memoriale Zdzisława Glausberga.Ponadto poruszna będzie kwestia wsparcia finansowego/brakująca kwota/na zamówiony,w trakcie realizacji nagrobek byłego wychowanka Klubu Michała Ogrodowicza.

      4.   Obecni na zebraniu członkowie Koła Seniora zostali poinformowani o przebiegu realizacji projektu nagrobka Michała Ogrodowicza, w  który zaangażowali się przyjaciele,koledzy,trenerzy,działacze-członkowie Koła Seniora oraz P.O.Z.P.N. Środowisko piłkarskie wykazało wyskoki poziom empatii w stosunku do zaistniałej sytuacji.Na słowa uznania i szacunku przyjaciel Michała -Artur Kapela bez jego zaangażowania inicjatywa Zarządu Koła Seniora w plan ufundowania nagrobka z finansowego punktu mógłby być mocno utrudniony.

      5. Na kolejne spotkanie Zarządu zaproszony zostanie Pan Mirosław Łakomski.Celem spotkania będzie omówienie planowanego wydania V lat działalności Koła Seniora P.O.Z.P.N

      6.Sprawy organizacyjne

      Zarząd  Koła Seniora przypomina,że otwarte spotkania zebrania Zarządu w 2019 r odbywać się będą 1x m-cu w ostatnią środę. W celu poprawy przepływu informacji  z działalności  Zarządu i polepszenia kontaktów,na stronie POZPN przekazywana będzie aktualna tematyka w formie sprawozdania.

      7.Sprawy różne

      Z przyjemnością pragniemy poinformować,że akces do Koła Seniora zgłosiło dwóch byłych zawodników Wisły Płock tj. Kolega Jan Błaszczyk oraz  Marian Więcek. Aktualna liczba członków -52 osoby. Przypominamy uprzejmie o uiszczanie składek członkowskich  u Kol. J. Kołowrockiego.

Przewodniczący Koła Seniora POZPN

Krzysztof Pędzierski