Komunikat z dnia 21 lipca 2015

wsedzZarząd WS Płock przypomina sędziom, że wszelkie zawody towarzyskie, turnieje i gry szkolne  mogą być sędziowane w porozumieniu i za zgodą Referenta Obsady – Sławomira Kacperskiego. Przypomina się również o przestrzeganiu obowiązującej tabeli ryczałtów. Sędziowie, którzy nie przestrzegali bądź nie będą przestrzegać powyższego muszą się liczyć z konsekwencjami regulaminowymi.