Sprawdzamy terminarze

WGiE Przypomina iż, na podstawie terminarza kluby pełniące rolę gospodarza zawodów zobowiązane są ustalić konkretne daty, godziny  i miejsca rozpoczęcia każdego meczu oraz wprowadzić do systemu Extranet w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowanym terminem.

W przypadku nie zastosowania się do powyższego na gospodarza zawodów zostanie automatycznie nałożona  kara finansowa w wysokości 100 zł.