Sprawy sędziowskie

ważne daneInformujemy Kolegów sędziów, że dn. 24.04.2018 r.(wtorek) o godz.17.30 odbędzie się kolejne szkolenie sędziowskie.Obecność obowiązkowa !!!

Jednocześnie przypominamy Kolegom,że nieobecność na szkoleniach będzie skutkowała obowiązkiem zapłaty do Referenta Finansów. Jeśli spośród sześciu planowanych szkoleń ktoś nie był ani razu – zobligowany jest wpłacić 80 zł, 1 obecność – 60 zł, 2 obecności – 40 zł, 3 obecności – 20 zł. Dodatkowo oprócz kary finansowej Koledzy będą odsuwani od obsady w decydujących kolejkach. Wobec tego jeszcze raz apeluję o uczestnictwo w pozostałych szkoleniach.

Na szkoleniu w dn. 24.04.2018 r. Referent Finansowy będzie przyjmował wpłaty za składki KFP, KFD – jest to TERMIN OSTATECZNY!!! 

W dn.10.04.2018 r. odbyły się egzaminy poprawkowe oraz I- termin. Wszyscy Koledzy z większym lub mniejszym skutkiem zdali  egzaminy. Gratulujemy !!!