Anulujemy złe nawyki

imagesWydział Gier i Ewidencji pragnie po raz kolejny przypomnieć klubom, że w przypadku zmian dat i godzin spotkań w terminie krótszym niż 14 dni należy stosować się do przepisów zawartych w regulaminie MZPN. Chcemy również wskazać błędy, jakie kluby popełniają przy zmianach terminów meczów. Mamy nadzieję, iż opisane poniżej negatywne zdarzenia w przyszłości zostaną skutecznie wyeliminowane i ułatwią nam wszystkim prace.

Wyjaśnienie problemu:

I przypadek:

Zdarza się, że klub będąc gościem wpisuje w system informację o nastepującej treści:  

,,Ustalono godzinę meczu z trenerem gospodarzy ‘’ lub ,,ustalono telefonicznie z gospodarzem’’

 Wpisy jak najbardziej właściwe, natomiast problemem jest klub, który jest gospodarzem i nie dokonuje akceptacji w systemie extranet uważając, że już wszystko zostało zatwierdzone. Otóż nie, aby Wydział Gier mógł dokonać akceptacji zmiany terminów musi widzieć w systemie fizyczny udział dwóch klubów czyli propozycję i akceptację, wystarczy wpisać np. zgadzam się lub akceptuje .  To jest  warunek aby WG zaakceptował zmiany terminów spotkań.

II przypadek:

Wpis gospodarzy w systemie extranet o nastepującej treści: 

,,Akceptujemy propozycję gości’’

Podobna sytuacja jak wyżej, tylko w tym przypadku to klub jako gość fizycznie nie złożył  propozycji, a termin ustalił telefonicznie z gospodarzem, Po czasie okazuję się, że goście proponowali  zupełnie inną godzinę spotkania. Niestety nie mając wcześniejszej widocznej propozycji gości nie możemy stwierdzić, kto dokonał zmiany poprawnie.

III przypadek:

Brak odpowiedzi przeciwników w przypadku składania propozycji zmiany terminów meczów w systemie extranet lub zbyt późne odpowiadanie na propozycję. Zdarzają się przypadki, że odpowiedź przychodzi na dzień przed kolejką, gdzie nie ma możliwości dokonać zmian terminów, ponieważ wcześniej zostały już ustalone przez referenta obsady składy sędziowskie. Przypominamy, że wg regulaminu czas na odpowiedź to 24h .

Problem banalny, ale zaniedbanie czynności przez jedną osobę może skomplikować sytuację i doprowadzić do dezinformacji.

Reasumując, prosimy o częste sprawdzanie informacji w module klubowym (extranet) – do czego każdy klub się zobowiązał w formularzu zgłoszeniowym przed rozpoczęciem sezonu,   oraz obowiązkowo w zmianie terminów spotkań (propozycja – akceptacja) mają uczestniczyć zainteresowane kluby.

Z wyrazami szacunku

WGiE POZPN