Egzaminy i szkolenie sędziowskie

szkolenie 6Informujemy Kolegów,że w dn. 5 kwietnia 2018 r. o godz.17.00 odbędzie się Kolejne szkolenie sędziowskie. Stadion WISŁY Płock- budynek POZPN. Obecność obowiązkowa!!! 

Ponadto informujemy Kolegów, którzy nie uczestniczyli w pierwszym terminie egzaminów/ bądź nie zaliczyli egzaminów w I-szym terminie że dn.10 kwietnia 2018 r. o godz.17.45 na Stadionie Miejskim odbędzie się egzamin teoretyczny i kondycyjny. KOLEDZY z ostatniego kursu również piszą poprawki( Ci co nie zdali !!!).

Plan egzaminów:

17.45 – zbiórka/ sprawy organizacyjne,

18.00 – egzamin kondycyjny

ok. 18.45 – egzamin teoretyczny.

Proszę o dostarczenie aktualnych badań lekarskich, kto tego nie uczynił. Opłata za przystąpienie do egzaminu poprawkowegowynosi 50 zł. ( do wniesienia do referenta finansów w dniu egzaminu).