Zgłoszenie drużyn na sezon 2016/2017

wgierPonownie poniżej zamieszczamy formularz do wypełnienia przez kluby przystępujące do rozgrywek ligowych w sezonie 2016/2017. Każdy klub oryginał wypełnionego formularza musi dostarczyć do dnia 20 czerwca 2016 roku osobiście bądź przesłać listem poleconym do siedziby POZPN w Płocku przy ul. Stary Rynek 13. 

Nie nadesłanie w podanym terminie może spowodować nie uwzględnienie drużyn w rozgrywkach na sezon 2016/2017.

pobierz – Formularz zgłoszenia drużyn do rozgrywek w sezonie 2016/2017