Wpłaty za kurs UEFA C

wszkolWydział Szkolenia POZPN zwraca się do zainteresowanych udziałem w kursie UEFA C o dokonanie wpłat kwoty 1250 zł z tytułu udziału w kursie na konto POZPN:
Bank BPH 87 1060 0076 0000 3200 0024 9981.

Pierwsze terminy kursu to 26.06, 27.06 i 28.06.2015.