RUSZAMY!

PLAKAT JPG 

Wydział Sędziowski Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej rozpoczyna nabór kandydatek i kandydatów na kurs sędziego piłki nożnej.

Dokumenty należy przesłać mailem na adres: obsadawsplock@o2.pl lub osobiście dostarczyć do Biura Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 w terminie do dnia 8 grudnia 2017 roku. Opłata wpisowa – 100 zł.

Kandydat na sędziego winien przekazać(przesłać): 1. Zaświadczenie lekarskie. 2. Podanie – kwestionariusz.  3. Oświadczenie o niekaralności. 4. Dokument stwierdzający poziom wykształcenia (min. średnie – lub aktualny dokument, zaświadczenie stwierdzające kontynuacje nauki). 5. Zgodę rodziców(opiekunów) w przypadku kandydatów poniżej 18 lat. 

Poniżej dokumenty do pobrania :

  1. Kwestionariusz_kurs_sędziowski 2018
  2. Oświadczenie_o_niekaralności kurs 2018
  3. Zaświadczenie_lekarskie kurs 2018
  4. Zgoda_opiekuna-_rodzica kurs 2018