Pamiętając Tych, co odeszli.

znicz 1 listopada, to dzień szczególny. Zapalmy symboliczną lampkę ku pamięci zmarłych koleżanek i kolegów. Wydział Sędziowski Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.