NOWE PRZEPISY GRY

przepisy Ukazały się nowe Przepisy Gry w piłkę nożną. Koszt 12,00 zł. Sędziowie z WS POZPN w terminie do dnia 13.07.2017 r. do godz. 12.00 zobowiązani są do zgłoszenia imiennego na stronie obsady WS Płock zapotrzebowania zakupu – elementarza z Przepisów Gry. Nowa książka obejmuje najnowsze zmiany oraz interpretacje , które będą obowiązywały w nowym sezonie rozgrywkowym.