SĘDZIOWSKA PRECYZJA.

precyzjaSzanowni Państwo.

W związku z apelem przedstawicieli Wydziału Dyscypliny i Wydziału Gier Płockiego Związku Piłki Nożnej chciałbym w kilku zdaniach zwrócić się do Was, w przedmiocie prawidłowego wypełniania dokumentacji pomeczowej. Niniejszy temat już został przeze mnie poruszony, ale niestety pojawiła się konieczność kolejnego przypomnienia. Sprawa dotyczy przede wszystkim zagadnień dyscyplinarnych oraz ogólnie przyjętego porządku na zawodach. Przypominam, że obowiązkiem każdego sędziego jest respektowanie Przepisów Gry w Piłkę Nożną oraz Regulaminu Rozgrywek.

Nie będę się rozwodził w temacie udzielanych kar indywidualnych, bowiem sprawa jest prosta i nie wymaga dodatkowego komentarza. Obowiązkowo proszę sprawdzić faktyczną ilość nałożonych kar indywidualnych, innych koniecznych wpisów  przed zamknięciem sprawozdania w systemie extranet ( zgodność z protokołem w wersji papierowej) , tak aby nie okazało się, że zabrakło którejś z kartek lub niekompletna jest ilość wymian zawodników. Pojawiają się natomiast spekulacje, że sędziowie są zbyt pobłażliwi wobec zawodników , którzy zostali wykluczeni z gry (czerwona kartka) i swoim zachowaniem nadal zakłócają normalny przebieg meczu. Przypominam, że sędzia jeśli taki fakt stwierdzi, musi stosowne informacje opisać w dokumentacji pomeczowej – opis jednak powinien być precyzyjny i zwięzły. Z opisu ma wynikać jednoznacznie na czym polegały niestosowne zachowania takiej osoby i do kogo były one skierowane(np. sędziego , osoby niepożądanej czy osoby usuniętej w trakcie z zawodów ze strefy technicznej, a może  kibica) – cenzor nie możne się domyślać lub domniemywać, że taki fakt mógł mieć miejsce (precyzyjny opis sędziego do protokółu z zawodów), ma to również zastosowanie w każdej procedurze w opisie kary indywidualnej.

  Drugą ważną sprawą jest kontrola dyscyplinarna osób towarzyszących oraz zdarzeń porządkowych jakie często mają miejsce po zakończeniu zawodów lub w przerwie pomiędzy pierwszą, a drugą połową. Skoro służby porządkowe nie spełniły zadania, a może znalazł się ktoś kto zachował się niestosownie – niewłaściwie, to także obowiązkiem sędziego jest taki fakt opisać w dokumentach sędziowskich. Informacja bezwzględnie musi być przekazana kierownikom drużyn do podpisania. Unikać należy przymykania oczu mimo, że przedstawiciel Organizatora przeprosił lub powiedział, że było to pierwszy i ostatni raz. W dzisiejszej rzeczywistości musimy mieć oczy  szeroko otwarte i bezwzględnie szanować autorytet sędziego oraz reagować na łamanie podstawowych zasad jakie muszą obowiązywać wszystkie strony piłkarskiego środowiska. Zachęcam więc wszystkich, i każdego z osobna, do jeszcze bardziej wytężonej aktywności sędziowskiej, tak aby z tego  wszyscy czerpali zadowolenie. Myślę, że takie pro-sędziowskie podejście i zaangażowanie ułatwi za każdym razem pracę Wydziałów Gier i Dyscypliny Naszego Związku, a środowisko sędziowskie zyska lepszy wizerunek.

Ze sportowym pozdrowieniem

Tomasz Garwicki WS POZPN.