„Bezpieczeństwo i odpowiedzialność organizatora meczy piłkarskich a współpraca z Policją.”

Informujemy wszystkie kluby zrzeszone w POZPN, że w dniu 3 marca 2017 r w godzinach 15:00 – 18:00 odbędzie się obowiązkowe szkolenie dla Klubów pn. „Bezpieczeństwo i odpowiedzialność organizatora meczy piłkarskich, a współpraca z Policją.”Szkolenie odbędzie się w Domu Technika ul. Kazimierza Wielkiego 41.
Podczas szkolenia poruszone zostaną poniższe tematy:

1. Bezpieczeństwo na imprezach masowych (organizator imprezy masowe, zabezpieczenie imprezy masowej, kierownik do spraw bezpieczeństwa, służba informacyjnej, służba
porządkowa).

2. Bezpieczeństwo na zawodach piłkarskich nie będących imprezami masowymi. Po szkoleniu POPZN planujemy wydać zaświadczenia dla osób uczestniczących w
przedsięwzięciu a koordynujących działania związane z bezpieczeństwem na meczach piłki nożnej. Prosimy o przesłanie do 25.02.2017 r. listę osób, które uczestniczyły
będę w szkoleniu z poszczególnych klubów. Szkolenie dla klubów jest bezpłatne.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Przewodniczącym Wydziału Bezpieczeństwa – Pan Marek Ledzion tel. 608 792 714