Przypomnienie

wgierKoledzy sędziowie po raz kolejny  apelujemy o prawidłowe wysyłanie sprawozdań sędziowskich pod nowy adres: POZPN, 09-400 Płock,    ul. Łukasiewicza 34. Zanotowaliśmy kolejny przypadek dostarczenia w/w dokumentów na stary adres.

 Przypominamy również, iż oryginalne egzemplarze sprawozdań z zawodów, sędzia jest zobowiązany wysłać do Wydziału Gier prowadzącego rozgrywki danej klasy najpóźniej w pierwszy dzień roboczy po zakończeniu zawodów listem POLECONYM PRIORYTETOWYMkoszt 5,50 pln czas dostarczenia przez Pocztę Polską 1,2 dni.