Wyniki egzaminów sędziowskich+ szkolenie sędziów

wsedz1. W załączeniu wyniki egzaminów sędziowskich z dn.26.08.2016 r.  Jednocześnie informuję,że sędziowie, którzy niezdali w pierwszym terminie jak również sędziowie nieobecni nieusprawiedliwieni w I -szym terminie mogą zdawać poprawki w dn. 6.09.2016 r. o godz.16.15 na stadionie Miejskim w Płocku po wniesieniu opłaty w wysokości 50 PLN u Referenta Finansowego do dn. 06.09.2016 r.

2. Informujemy,że w dniu 6.09.2016 r. o godz.17.30 na Stadionie Miejskim w Płocku odbędzie się kolejne szkolenie sędziowskie. Obecność obowiązkowa!!!

Załącznik: egzamin konkursowy sierpień 2016 WS Płock