Egzaminy sędziowskie

wsedzW nawiązaniu do ostatniego szkolenia sędziowskiego informujemy Kolegów,że najbliższe egzaminy w dn.26.08.2016 r. będziemy zdawać wg nowych zasad jeśli chodzi o egzamin kondycyjny ! 

W skrócie podajemy limity czasowe w teście szybkości ( na 40 metrów)  dla sędziów z poszczególnych klas:

Limity czasowe dla sędziów POZPN klasa okręgowa:

6,40( przy ilości 5 powtórzeń)

Limity czasowe dla sędziów klasy A + kursanci:

6,50

Limity czasowe dla sędziów klasy B

6,60

Limity czasowe dla sędziów do dyspozycji Zarządu:

6,70 ( przy ilości 4 powtórzeń)

Limity czasowe testu wytrzymałości ( 75 m.biegu +25 m chodu) :

17”/24” sędziowie klasy okręgowej, klasy A, klasy B, kursanci: 8 okrążeń / 3200m

17”/24” sędziowie do dyspozycji zarządu 7 okrążeń / 2800m

Sędziowie ubiegający się o nominację do 4 ligi: test szybkości 6’20”, test wytrzymałości 10 okrążeń 15”/22”

Limity czasowe z egzaminu na egzamin będą wyrównywane do wymagań  stawianych przez KS PZPN.

W załączeniu  udostępniamy plik omawiający szczegółowo zasady tychże egzaminów( uwaga na slajd nr 10). Nowy Test FIFA 2016-Płock .