Zgłoszenia Drużyn na sezon 2016/2017

wgierWydział Gier i Ewidencji POZPN poniżej zamieszcza zestawienie drużyn według zgłoszeń klubów zrzeszonych w POZPN. Jednocześnie informujemy, że z dniem 1 lipca zostaną przygotowane terminarze rozgrywek na sezon 2016/2017. Jeżeli po tym terminie wpłynie ze strony klubów chęć zmiany przynależności drużyny do danej kategorii wiekowej, zostanie ona zaktualizowana tylko z opłatą regulaminową MZPN dotyczącą wycofania drużyny po opublikowaniu terminarza rozgrywek.

zestawienie poszczególnych lig w sezonie 2016/2017 -> pobierz