Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze POZPN

biuroW związku z zaplanowanym na dzień 22 kwiecień Walnym Zebraniem Sprawozdawczo – Wyborczym Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, wszystkie kluby zrzeszone w POZPN zobligowane są do wypełnienia formularza (zamieszczonego w załączniku), do wypełnionego formularza należy dołączyć uchwałę zarządu klubu i przesłania go  (listem poleconym lub dostarczenia osobiście do biura POZPN) w obligatoryjnym terminie – najpóźniej do dnia 10 marca 2016 r

Liczba delegatów poszczególnych klubów według poniższego schematu:
– klubowi posiadającemu pierwszy zespół w I i II lidze – 3 mandaty
– klubowi posiadającemu pierwszy zespół w IV i III lidze – 2 mandaty
– klubowi posiadającemu pierwszy zespół w lidze okręgowej, niższych i młodzieżowych – 1 mandat.

Formularz – delegaci -> pobierz