Szkolenie dla osób funkcyjnych/działaczy prowadzone przez Kolegium Sędziów MZPN Delegatura Płock

Kolegium Sędziów MZPN Delegatura Płock informuje, że w dniu 17 marca 2023 roku o godzinie 17:30 przeprowadzi szkolenie dla osób funkcyjnych i działaczy klubów zrzeszonych w MZPN Delegatura Płock. 
Tematem szkolenia będzie: „Zachowanie osób funkcyjnych w strefach technicznych”.
Prelegentem będzie Pan Paweł Sokolnicki – sędzia międzynarodowy.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: pozpn@plo.pl / do dnia 6 marca 2023 roku. 
Miejsce szkolenia: Hala Sportowa „ORLEN ARENA” (siedziba Delegatury lub sala konferencyjna – uzależnione od ilości zgłoszeń).