Składki KFD i FKSP KS Płock

Na podstawie uchwały Kolegium Sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej, każdy sędzia i obserwator jest zobowiązany do opłacenia składki KFD i FKSP.

Jest to warunek dopuszczający do egzaminów.


Wszyscy sędziowie i obserwatorzy muszą opłacić składki przed egzaminami.

Składka FKSP wynosi 100zł.

Natomiast składka KFD w zależności od ligi/klasy rozgrywkowej wynosi:

Sędzia S.C. – 300 zł
Sędzia III Ligi – 180 zł

Obserwator III Ligi – 130 zł

Sędzia IV Ligi – 110 zł

Sędzia V Ligi – 100 zł

Obserwator IV i V Ligi – 100 zł

Sędzie S.C. – 120 zł

Asystentki S.C. – 100 zł

Sędzia LO – 90 zł

Sędzia A-Klasy – 70 zł

Sędzia B-Klasy – 50 zł

Obserwator Okręgowy – 80 zł

Asystent Okręgowy- 80 zł

Pozostali Sędziujący (Dyspozycja) – 70 zł

Sędzia Próbny, Kandydat – 40 zł

Sędziowie pozostali (do 65 lat) – 10 zł

 

Wpłat prosimy o dokonanie na konto:   83 1160 2202 0000 0004 7590 7985 z dopiskiem Składki KFD i FKSP