Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Ze względu na telefoniczne zainteresowanie kursem pierwszej pomocy przedmedycznej informujemy przedstawicieli klubów, że ponownie istnieje możliwość jego organizacji w biurze MZPN Delegatura Płock. Zgłoszenia prosimy kierować pod adresem: pozpn@plo.pl. W przypadku odpowiedniej ilości zgłoszeń kurs zostanie przeprowadzony natychmiastowo.