Komunikat dot. nowego Koleżeńskiego Funduszu Pośmiertnego

wsedzInformujemy Kolegów Sędziów i Obserwatorów POZPN, że dotychczas funkcjonujący w strukturach PZPN – Koleżeński Fundusz Pośmiertny ( zwany dalej KFP), został przejęty przez nowopowstałą Fundację  Kolegium Sędziów Piłkarskich przy PZPN z siedzibą w Poznaniu, ul.Bułgarska 17.

W związku z tym zobowiązani jesteśmy do złożenia nowej deklaracji Kolegium Sędziów Piłkarskich.

Wobec tego proszę o podanie na kartce następujących danych:

  • imię i nazwisko, PESEL sędziego/ obserwatora,
  • aktualny adres zamieszkania
  • dane minimum 2 osób przewidzianych do wypłaty ewentualnego odszkodowania( imiona i nazwiska +ich PESEL-e).Dane te proszę dostarczyć do Kol.Ludwika Gościniaka do dn.15.11.2015( np. na szkoleniu w dn.3.11.).Pozostały tryb obiegu dokumentacji przedstawi Kol. L. Gościniak po złożeniu przez Was powyższych informacji.