Łączymy się w bólu

Panu Bogusławowi Gostomskiemu, V-ce Przewodniczącemu Klubu Seniora POZPN oraz jego rodzinie najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci MAMY przesyłają

Zarząd i członkowie Klubu Seniora POZPN.
oraz Prezes, Zarząd i Pracownicy POZPN