Ważna informacja dotycząca e-deklaracji sędziowskich

Szanowni Państwo,

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 99/Z/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku, w sprawie rozliczania ekwiwalentów sędziowskich za pośrednictwem Biura Mazowieckiego ZPN , od 1 lipca 2022 roku program jest obowiązkowy dla wszystkich Klubów uczestniczących w rozgrywkach Mazowieckiego ZPN .

Sędziowie nie wystawiają delegacji, rozliczenia są na podstawie Extranet.

Obserwatorzy nie wystawiają delegacji, Delegatury przesyłają tylko zestawienia meczów do MZPN.

Reasumując – żaden sędzia, obserwator nie może wystawiać Klubom delegacji i pobierać należności za mecze mistrzowskie i pucharowe, które widnieją w systemie Extranet .

Powyższy program e-delegacje nie dotyczy klubów niezrzeszonych, biorących udział w Pucharze Polski.

Delegacje wystawiamy tylko za mecze sparingowe ,zgodnie z tabelą ekwiwalentów .

W kwestii przypomnienia rozliczeń :

W ramach e-delegacji Mazowieckiego ZPN przypominam zasady ich działania i rozliczeń :

*WAŻNE: * *Proszę o uzupełnienie swoich danych teleadresowych i Urzędów Skarbowych. Jest grupa sędziów, która ograniczyła się tylko do podania konta bankowego lub ewentualnie Urzędu Skarbowego. Dane te są niezbędne do przygotowania prawidłowego PIT-11. Proszę o sprawdzenie danych osobowych, Urzędu Skarbowego i o poprawę ich wyłącznie w Extranecie. W przypadku zmian teleadresowych bądź numeru konta bankowego, proszę niezwłoczne zmienić w systemie Extranet .

Żaden z pracowników MZPN nie ma dostępu do Waszych danych , musicie to zrobić we własnym zakresie. Deklaracje PIT będą generowane na podstawie danych z extranetu – jeśli są one niepełne, to takie będą widoczne na deklaracji. Nie będziemy poprawiać deklaracji. Wszystkie deklaracje zostaną Wam przesłane drogą mailową ( dostęp do nich będziecie mieli również za pomocą systemu e -deklaracje na stronie Ministerstwa za 2022 rok ) za 2022 rok .

Jeśli nie prowadzicie działalności gospodarczej to parametr rozliczenie ryczałtowe musi być zaznaczony – na koncie sędziego w extranecie. Bez zaznaczenia tego parametru wypłata delegacji nie będzie możliwa.
Zwracajcie też uwagę jaki numer konta podajecie do wypłaty – zdarzają się pomyłki i Wasze środki trafiają do obcych instytucji . W takich wypadkach nie jest możliwa wypłata delegacji przez MZPN do czasu zwrotu środków przez osobę/ firmę , która je otrzymała.

System e-delegacje bazuje wyłącznie na danych pobieranych z extranetu!
**UWAGA – nie pobieramy danych w czasie rzeczywistym, zmiany dokonywane przez Was nie są od razu widoczne w naszym systemie. Z reguły ściągamy dane raz w miesiącu .* Nasi pracownicy nie dokonują żadnych zmian w danych , wypłacamy wszystkie delegacje na podstawie sprawozdań w Extranecie, które są wypełniane przez Was lub przez Waszych kolegów.

*Proszę zatwierdzać w Extranet obsadę -dotyczy również asystentów ,W przypadku nie zatwierdzenia w danym miesiącu meczu ,nie będzie możliwa wypłata za dany mecz .

*WAŻNE:* Proszę w mailach dotyczących braku wypłaty rzetelnie opisać sytuację i ewentualnie własne błędy przy zatwierdzaniu delegacji. Im szybciej to zrobicie tym lepiej, bo to oznacza , że Wy i Wasi koledzy otrzymają wypłaty w terminie. Każdy zapis w sprawozdaniach meczowych administrator jest w stanie zweryfikować łącznie z datą zmiany.

W rundzie jesiennej 2022 delegacje będą wypłacane do 10 kolejnego miesiąca – przesunięcie wypłaty delegacji wynika wyłącznie z błędów jakie pojawiają się w sprawozdaniach, bądź nie zatwierdzenie obsady , tak aby dać wszystkim czas na ich skorygowanie.

Wypłata następuje zazwyczaj za dany miesiąc do 10 każdego następnego miesiąca.

Adresy mailowe do kontaktu : mazowiecki@zpn.pl

W mailu proszę podać imię , nazwisko , datę meczu i drużyny , na podstawie tych danych poinformujemy o przyczynie braku wypłaty ( najczęstsze Wasze błędy : brak zaznaczenia rozliczenia ryczałtowego, brak sędziów asystentów w sprawozdaniu, błędna obsada, brak konta bankowego) oraz udzielimy informacji o przewidywanej wypłacie. Na wszystkie maile staramy się odpowiadać tak szybko jak to tylko możliwe . *WAŻNE! Zanim do nas napiszecie w sprawie braku wypłaty proszę dokładnie sprawdzić konto bankowe. Jeśli macie konto w innym banku niż PKO BP , proszę wziąć pod uwagę , że przelew wysłany np.: w środę trafi do Was w czwartek.

*BARDZO WAŻNE! W PRZYPADKU OTRZYMANIA NIENALEŻNEJ WPŁATY PROSZĘ JEJ NIE ZWRACAĆ NA NASZ KONTO TYLKO POINFORMOWAĆ NAS MAILOWO , POTRĄCIMY NADPŁATĘ Z KOLEJNYCH WYPŁAT. SYSTEM NIE POZWALA NAM NA ROBIENIE KOREKT I W TEN SPOSÓB POMOŻECIE NAM W NASZEJ PRACY.*

*WAŻNE: zasady wypłaty delegacji gdy drużyna wycofa się z rogrywek.* Przy wycofaniu drużyny z rozgrywek nie są widoczne sprawozdania w extranecie, pomimo tego że się odbyły. Nie mamy możliwości wtedy wypłaty delegacji z systemu e-delegacje. Jedyną formą wypłaty delegacji jest przesłanie ich w formie papierowej do biura MZPN. Delegacje dostarczane w takiej formie wypłacamy do 10 następnego miesiąca.

*WAŻNE:*

* Należności z tytułu wypłat są czasami mniejsze o 1 zł lub większe o 1 zł. Wynika to z zaokrągleń podatku. Nie zatrzymujemy tych kwot, przekazujemy do Urzędu Skarbowego, całość będzie widoczna na rozliczeniu rocznym PIT-11. Proszę nie pisać maili w tej sprawie.*

*WAŻNE! ** Od 1 lipca 2022 WSZYSTKIE KLUBY UCZESTNICZĄ W E-DELEGACJACH !