Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej – Księga Jubileuszowa 1928 – 2021

W dniu 24 sierpnia 2022 roku odbyła się kolejna promocja publikacji: „Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej – Księga Jubileuszowa 1928-2021”. Tym razem gospodarzem spotkania było Archiwum Państwowe w Płocku – bardzo dziękujemy Dyrektorowi Panu dr Tomaszowi Piekarskiemu i jego pracownikom za zaangażowanie podczas przygotowania publikacji.

Wyrazy wdzięczności dla Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika oraz Dyrektora Delegatury Urzędu Mazowieckiego w Płocku Pana Tomasza Kominka za wsparcie finansowe, bez którego wydanie publikacji: „Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej – Księga Jubileuszowa 1928-2021” – nie byłoby możliwe…

Dziękujemy również Pani Agnieszce Szybińskiej – Głównej Specjalistce Wydziału Marketingu Terytorialnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – za znakomitą współpracę na wszystkich etapach projektu!

Szczególne podziękowania składamy autorowi Księgi – Panu Zbigniewowi Pawłowskiemu. Wszelkie informacje dotyczące historii płockiego futbolu zawarte w publikacji – to tak naprawdę pełne Vademecum tej najpiękniejszej dyscypliny sportowej na Naszej płockiej ziemi!

Zbyszku szacunek za ogrom pracy, którą wykonałeś!!!

Podziękowania kierujemy również do: Rodziny autora, Pani Agnieszki Wojciechowskiej, Barbary Janke, Bogdana Kosza i wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji projektu.

 

Wyrazy wdzięczności dla działaczy wszystkich klubów zrzeszonych w Płockim Okręgowym Związku Piłki Nożnej za wkład włożony w Naszą historię!

Album zawiera wszelkie informacje dotyczące piłki nożnej z terenu działania Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w latach 1928 – 2021.

W słowie wstępnym Prezes Płockiego Okręgowego Związku Piłki – Pan Dariusz Kluge napisał – „Pamiętajmy, że charakter przyszłego pokolenia kształtują przekazane wspólne wartości, opinie i postawy” – dlatego też jesteśmy pewni, że informacje o wydarzeniach, a przede wszystkim o ludziach, którzy poświęcili większą część swojego życia dla rozwoju piłkarstwa na terenach działania Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej,  zawarte w publikacji: „Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej – Księga Jubileuszowa 1928-2021” to motywacja dla następnych pokoleń!