Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że w miesiącu lutym odbędzie się kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia najpóźniej do dnia 15 lutego na adres e-mail: pozpn@plo.pl. Zgłoszenie powinno zawierać Nazwisko i Imię oraz adres e-mail i numer telefonu kontaktowego.