Kurs dla kierowników ds. bezpieczeństwa i kurs spikerów meczowych III ligi i klas niższych

W związku z zapytaniami ze strony Klubów odnośnie organizacji kursu dla kierowników ds. bezpieczeństwa oraz kursu dla spikerów meczowych III ligi i niższych klas rozgrywkowych informujemy, że z dniem 10 września 2021 roku rozpoczynamy rekrutację na w/w kursy.

Szczegóły w załączniku -> pobierz

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa MZPN – Marek Ledzion