Komunikat Wydziału Bezpieczeństwa MZPN

Komisja Bezpieczeństwa MZPN po analizie sytuacji oraz po sygnałach od klubów, dokonała zmian w wytycznych dotyczących przyjmowania kibiców gości, które wchodzą w życie  z dniem 4 września 2021 r. 
Stosowne pismo w załączniku.

załącznik -> pobierz