Obradował nowy Zarząd Mazowieckiego ZPN

W dniu dzisiejszym odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Mazowieckiego ZPN wybranego podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Związku, które odbyło się w piątek 11 czerwca 2021 roku. Na inauguracyjnym Zarządzie podjęto wiele Uchwał personalnych i organizacyjnych, niemniej jednak najważniejsza Uchwała dotyczyła ukonstytuowania się Zarządu, którego skład przedstawia się następująco:

1) Sławomir Pietrzyk – Prezes
2) Artur Kolator – Wiceprezes ds. sportowych
3) Adam Orlikowski – Wiceprezes ds. szkolenia
4) Sławomir Stempniewski – Wiceprezes ds. sędziowskich
5) Kamil Witkowski – Wiceprezes ds. organizacyjnych i Bezpieczeństwa
6) Artur Całka – Członek Zarządu
7) Sebastian Dzisiewicz – Członek Zarządu
8) Dominik Gawor – Członek Zarządu
9) Piotr Grzegrzółka – Członek Zarządu
10) Dariusz Kluge – Członek Zarządu
11) Włodzimierz Kownacki – Członek Zarządu
12) Jacek Kozłowski – Członek Zarządu
13) Tomasz Mrozek – Członek Zarządu
14) Waldemar Mrugała – Członek Zarządu
15) Robert Parzonka – Członek Zarządu
16) Waldemar Trochimiuk – Członek Zarządu
17) Woźnica Piotr – Członek Zarządu
18) Grzegorz Ziółkowski – Członek Zarządu

Zgodnie ze Statutem Mazowieckiego ZPN Zarząd spośród swojego grona wybrał również Prezydium Zarządu Mazowieckiego ZPN w składzie:

1) Sławomir Pietrzyk – Prezes
2) Artur Kolator – Wiceprezes ds. sportowych
3) Adam Orlikowski – Wiceprezes ds. szkolenia
4) Sławomir Stempniewski – Wiceprezes ds. sędziowskich
5) Kamil Witkowski – Wiceprezes ds. organizacyjnych i bezpieczeństwa
6) Dariusz Kluge – członek Prezydium
7) Robert Parzonka – członek Prezydium
8) Waldemar Trochimiuk – członek Prezydium

Powołano również Pełnomocników Zarządu Mazowieckiego ZPN w Delegaturach Związku w osobach:

1) Dariusz Kluge – pełnomocnik Zarządu Delegatury w Płocku
2) Robert Parzonka – pełnomocnik Zarządu Delegatury w Siedlcach
3) Waldemar Trochimiuk – pełnomocnik Zarządu Delegatury w Ciechanowie-Ostrołęce
4) Kamil Witkowski – pełnomocnik Zarządu Delegatury w Radomiu

Jedną z Uchwał jaką w dniu dzisiejszym przyjął Zarząd Mazowieckiego ZPN jest Uchwała w sprawie reorganizacji rozgrywek IV ligi w sezonie 2022/2023 i w związku z powyższym pozostałych klas rozgrywkowych seniorów oraz stworzenie od sezonu 2022/2023 V ligi. Informujemy również, że w sezonie 2021/2022 rozgrywki prowadzone będą zgodnie z zasadami awansów i spadków przyjętymi Uchwałą Zarządu Mazowieckiego ZPN nr 38/Z/2020 i późniejszymi zmianami.