Finansowe wsparcie dla klubów w związku z pandemią COVID

W związku ze wsparciem finansowym dla klubów przez MZPN –  „tarcza COVID” prosimy wszystkie kluby zrzeszone w MZPN Delegatura Płock o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail: mzpnhw@wp.pl informacji:
Nazwa klubu i numer konta bankowego.